Opslag

Zes loodsen (aparte units) á 600 m2.

Twee loodsen (aparte units) á 750 m2.

Eén loods (eventueel te splitsen) á 5200 m2 met kantoorruimte en een laaddok.

Eén loods en werkplaats á 500 m2 met kantoorruimte.